Çoklu katılım ile deneyimlerinizi paylaşılabilir, daha büyük kitlelere eş zamanlı ulaşılabilir bir hizmet olarak uygulama alanımızda yer almaktadır.
     +Partilerinizi sanal gerçeklik ile  boyuta ulaştırıyoruz.